''

Ngày 27 tháng 05 năm 2020

 » Thông tin đơn vị » Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 14:56 07/08/2013  

Hiệu trưởng

 

 
Họ và tên:

Đặng Thị Trường Giang

Chức vụ:  Hiệu trưởng
Email: giang.tuha1@gmail.com
Điện thoại:  0912349306
Địa chỉ:  Hương Xuân. Hương Trà. Thừa Thiên Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

Số lượt xem : 775

Các tin khác