''

Ngày 27 tháng 05 năm 2020

 » Thông tin đơn vị » Tổ 45

Tổ 45

Cập nhật lúc : 08:43 16/10/2014  

Giáo viên tổ 4, 5

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ 4, 5
STT Họ và tên Chức vụ Email Điện thoại Địa chỉ
1 Lê Công Vịnh

- Giáo viên chủ nhiệm lớp 4/2

- Tổ trưởng tổ 4,5

  01202509304 Hương Chữ, Hương Trà, TT Huế
2 Phan Thị Thu Hằng

- Giáo viên chủ nhiệm lớp 5/2

- Tổ phó tổ 4,5

  01223593679

Hương Chữ, Hương Trà, TT Huế

3 Nguyễn Tấn Kiền

- Giáo viên chủ nhiệm lớp 4/1

- Trưởng ban thanh tra trường học

  0985468733

Hương Chữ, Hương Trà, TT Huế

4 Lê Đình Sơn

Giáo viên chủ nhiệm lớp 5/1

  0945711692

Hương Chữ, Hương Trà, TT Huế

5 Dương Thị Hạnh Thư

- Giáo viên Tin học

- Thư ký hội đồng

dthanhthu@gmail.com 0973450289 Tổ 12, KV 3, P Thủy Xuân, TP Huế
6 Lê Quang Cường Giáo viên thể dục   0905379084

Hương Văn, Hương Trà, TT Huế

7 Phạm Thị Thanh Huyền Giáo viên Tiếng Anh   01655837265 TP Huế
8 Lê Công Bằng

- Giáo viên

- Dạy học sinh giỏi lớp 4, 5

  0914365332

Hương Chữ, Hương Trà, TT Huế

9 Nguyễn Thị Thúy Hằng

- Giáo viên

- Dạy học sinh giỏi lớp 3

  01683668615

Hương Văn, Hương Trà, TT Huế

Số lượt xem : 390