''

Ngày 27 tháng 05 năm 2020

 » Thông tin đơn vị » Tổ Văn phòng

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 08:55 16/10/2014  

Tổ văn phòng

DANH SÁCH CBGVNV TỔ VĂN PHÒNG
STT Họ và tên Chức vụ Email Điện thoại Địa chỉ
1 Trần Thị Tuyết

- Kế toán

  0983518819 Tp Huế
2 Lê Thị Như Ý

Nhân viên thư viên

Tổ trưởng tổ văn phòng

  0905819958 TP Huế
3 Phan Hồng Nhung Nhân viên y tế   01678732925 Hương Văn, Hương Trà, Thừa Thiên Huế
4 Hà Phước Tài Nhân viên bảo vệ   01644601162

Hương Chữ, Hương Trà, Thừa Thiên Huế

Số lượt xem : 363