''

Ngày 27 tháng 05 năm 2020

 » Lịch công tác

Năm 2020

Cập nhật lúc : 19:33 26/05/2020  

Tuần 22 năm 2020
Từ ngày 25/05/2020 đến ngày 31/05/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(25/05/2020)

- Thực hiện chương trình Dạy- Học tuần 28( Thứ hai)

- Hướng dẫn các biện pháp phòng tránh bệnh dịch cho HS và ổn định công việc dạy học (Dịch Covid-19 và dịch sốt xuất huyết)

- Các lớp theo dõi tình hình sức khỏe HS, báo cáo số lượng HS đến trường

- Thực hiện chương trình Dạy- Học tuần 28( Thứ hai)

- Họp Hội đồng xét năng lương định kỳ 6 tháng đầu năm 2020.

Thứ Ba
(26/05/2020)

- Thực hiện chương trình Dạy- Học tuần 28 ( Thứ ba)

- Ổn định công việc dạy học và tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe HS.

- Kí duyệt hồ sơ học bổng cho HS nghèo vượt khó.

- Thực hiện chương trình Dạy- Học tuần 28 ( Thứ ba)

- Kí duyệt  hồ sơ thăng hạng III cho cô Dương Thị Trà Mi.

Thứ Tư
(27/05/2020)

- Thực hiện chương trình Dạy- Học tuần 28 ( Thứ  tư)

- Ổn định công việc dạy học và tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe HS.

- Kiểm tra tình hình học tập ở các lớp 3/1.

- Sinh hoạt chuyên môn tổ khối: Đánh giá tổng kết BDTX năm học 2019 - 2020.

Thứ Năm
(28/05/2020)

- Thực hiện chương trình Dạy- Học tuần 28 ( Thứ năm)

- Ổn định công việc dạy học và tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe HS

Duyệt đề KT giữa HKII khối 4,5.

- Thực hiện chương trình Dạy- Học tuần 28 ( Thứ năm)

- Kiểm tra tình hình học tập lớp 4/2.

Thứ Sáu
(29/05/2020)

- Thực hiện chương trình Dạy- Học tuần 28 ( Thứ  sáu)

- Ổn định công việc dạy học và tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe HS

- Kiểm tra giữa học kỳ II môn Tiếng Việt lớp 4,5.

- Thực hiện chương trình Dạy- Học tuần 28 ( Thứ  sáu)

- Kiểm tra giữa học kỳ II môn Toán lớp 4,5.

Thứ Bảy
(30/05/2020)

- Chuẩn bị các điều kiện CSVC và cảnh quan môi trường

- CLB Toán, Tiếng Việt.

Chủ Nhật
(31/05/2020)