''

Ngày 27 tháng 05 năm 2020

 » Tài nguyên » Bài viết chuyên môn

Bài viết chuyên môn

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Triển khai chuyên đề cấp trường ngày 11/12/2019. Tổ chức tiết dạy ứng dụng PPBTNB vào môn Khoa học lớp 5

      Việc hình thành cho học sinh một thế giói quan khoa học, sáng tạo là một mục tiêu quan trọng của giáo dục hiện đại khi mà nền kinh tế thị trường đang dần dần chiếm...

Triển khai chuyên đề cấp trường ngày 13/11/2019. Tổ chức tiết dạy TV1 CGD

   Thực hiện kế hoạch chuyên môn của nhà trường, ngày 13/11/2019 trường Tiểu học Số 2 Hương Chữ tổ chức chuyên đề môn TV1 CGD.  Đây là năm thứ 4 nhà trường tổ chức dạy học TV1 CGD...

Triển khai chuyên đề cấp trường ngày 16/10/2019: Tổ chức tiết dạy SHTT

           Hoạt động chuyên môn trong trường Tiểu học chiếm vị trí đặc biệt quan trọng, trong đó tổ chuyên môn là một tổ chức đảm nhận chức năng thực thi nhiệm vụ chuyên môn.  ...