''

Ngày 27 tháng 05 năm 2020

 » Tài nguyên » Đề thi - Đáp án

Khối 1

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Đề kiểm tra cuối HKI môn Tiếng Việt+môn Toán NH 2019-2020

TRƯỜNG TH SỐ 2 HƯƠNG CHỮ Lớp: ....... Họ và tên: .............................................. KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HKI NĂM HỌC 2019- 2020 Môn: Toán– Lớp: 1 Thời gian: 40 phút CK Giám thị 1  :…………………………………CK Giám thị 2:………………… CK Giám khảo 1:……………………………….. CK Giám khảo 2:……………… Điểm:                         ...