''

Ngày 27 tháng 05 năm 2020

 » Tài nguyên » Đề thi - Đáp án

Khối 2

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Đề kiểm tra cuối HKI môn Tiếng Việt+môn Toán Khối 2 NH 2019-2020

TRƯỜNG TH SỐ 2 HƯƠNG CHỮ Lớp:…… Họ và tên:………………………………… KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HKI NĂM HỌC 2019-2020 Môn: Tiếng Việt ( Đọc-Hiểu) – Lớp: 2 Thời gian: 35 phút CK Giám thị 1:………………………………………..CK Giám thị 2:…………………………………… CK Giám khảo 1:……………………………………..CK Giám khảo 2:…………………….......................... Điểm đọc thành...