''

Ngày 27 tháng 05 năm 2020

 » Tài nguyên » Đề thi - Đáp án

Khối 4

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Đề kiểm tra cuối HKI môn LS-ĐL-KH Khối 4 NH 2019-2020

  TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG CHỮ Lớp: Họ và tên:…………………………………… KIỂM TRA ÐỊNH KÌ HKI NĂM HỌC 2019- 2020 Môn: Lịch sử-Ðịa Lí – Lớp: 4 Thời gian: 40 phút CK Giám thị 1:……………………………….…CK Giám thị 2:…………………..……………… CK Giám khảo 1:…………………………….…CK Giám khảo 2:………………………..…......... Ðiểm:                          Lời...

Đề kiểm tra cuối HKI môn Tiếng Việt+môn Toán NH 2019-2020

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG CHỮ Lớp: Họ và tên:…………………………………    KIỂM TRA ĐỊNH KÌ  HKI NĂM HỌC 2019- 2020            Môn: Tiếng Việt ( Đọc-Hiểu) – Lớp: 4                                   Thời gian: 35 phút CK Giám thị 1:……………………..………………. CK Giám thị2:……………………………………..… CK Giám khảo...

Đề thi kiểm tra GHKI môn Toán năm học 2019-2020.

  TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG CHỮ Lớp:…… Họ và tên:…………………………….   KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HKI NH  2019- 2020            Môn: Toán – Lớp: 4            Thời gian: 40 phút CK Giám thị 1:…………………………………. CK Giám thị2:……………………………. CK Giám khảo 1:……………………………….. CK Giám khảo...

Đề thi kiểm tra GHKI môn Tiếng Việt năm học 2019-2020.

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG CHỮ Lớp:…… Họ và tên:…………………………….   KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GHKI NH  2019- 2020            Môn: Tiếng Việt( Đọc hiểu) – Lớp: 4            Thời gian: 35 phút CK Giám thị 1:…………………………………. CK Giám thị2:……………………………. CK Giám khảo 1:……………………………….. CK...