''

Ngày 27 tháng 05 năm 2020

 » Tài nguyên » Đề thi - Đáp án

Khối 5

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Đề kiểm tra cuối HKI môn Tiếng Việt+môn Toán Khối 5 NH 2019-2020

  TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG CHỮ Lớp:................ Họ và tên:................................................... KIÊM TRA ĐỊNH KÌ  HKI NĂM HỌC 2019 – 2020 MÔN: TOÁN  - LỚP 5 Thời gian: 40 phút   CK Giám thị1: ..............................................CK Giám thị 2: .......................................................... CK Giám khảo1:............................................CK Giám khảo2: .... ..................................................                  Điểm Lời nhận...

Đề kiểm tra cuối HKI môn LS-ĐL-KH Khối 5 NH 2019-2020

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG CHỮ Lớp:…… Họ và tên:…………………………………… KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ I NH 2019-2020 Môn: Khoa học – Lớp: 5 Thời gian: 40 phút CK Giám thị 1:…………………………………. CK Giám thị 2:………………………………………... CK Giám khảo 1:……………………………….. CK Giám khảo 2:…………………….......................... Điểm: Lời...

Đề thi kiểm tra GHKI môn Tiếng Việt năm học 2019-2020.

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNGCHỮ Lớp:…… Họ và tên:…………………………….   KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HKI NH  2019- 2020            Môn: Tiếng Việt( Đọc hiểu) – Lớp: 5            Thời gian: 35 phút CK Giám thị 1:…………………………………. CK Giám thị2:……………………………. CK Giám khảo 1:……………………………….. CK...

Đề thi kiểm tra GHKI môn Toán năm học 2019-2020.

    TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG CHỮ Lớp:…… Họ và tên:…………………………….   KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HKI NH  2019- 2020            Môn: Toán – Lớp: 5            Thời gian: 40 phút CK Giám thị 1:…………………………………. CK Giám thị2:……………………………. CK Giám khảo 1:……………………………….. CK Giám khảo...