''

Ngày 27 tháng 05 năm 2020

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 08:51 01/05/2020  

HỌC SINH TRỞ LẠI TRƯỜNG SAU THỜI GIAN NGHỈ HỌC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19
THÔNG BÁO HỌC SINH TRỞ LẠI TRƯỜNG SAU THỜI GIAN NGHỈ HỌC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19

  PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG TRÀ       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG TH SỐ 2 HƯƠNG CHỮ                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                

       Số: 45/TB- THHC2                    Hương Chữ, ngày 28 tháng 4 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng tránh dịch Corona.  Năm học 2019 – 2020

Thực hiện Công văn số  1520 /UBND-GD ngày  24/4/2020 của UBND thị xã về việc cho học sinh đi học trở lại sau khi tạm nghỉ để phòng, chống dịch Covid-19;

                        Thực hiện Hướng dẫn Số 220/PGDĐT của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà ngày 24/4/2020 về việc Hướng dẫn thực hiện các điều kiện đảm bảo an toàn khi học sinh đi học trở lại;

                       Trường Tiểu học Số 2 Hương Chữ thông báo đến quý Cha mẹ học sinh và các em học sinh:

                          1. Thời gian học sinh đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ để phòng, chống dịch Covid-19

                     Học sinh đi học vào ngày 04 tháng 5 năm 2020 (thứ Hai). Học sinh đến trường và vào phòng học của lớp mình để thực hiện các công việc mà giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn. Sáng thứ hai không thực hiện Chào cờ tập trung.

                    2. Một số công việc CMHS và HS chuẩn bị trước khi đến trường

                    - Cha mẹ học sinh kiểm tra thân nhiệt học sinh trước khi đến trường; không cho học sinh đến trường khi có biểu hiện không bình thường về sức khỏe; đồng thời, duy trì thông tin liên lạc thường xuyên với giáo viên chủ nhiệm và nhà trường để phối hợp theo dõi.

                    - Khi đến trường HS đeo khẩu trang (Có thể khẩu trang vải hoặc khẩu trang y tế)

                   - Mối HS khi đến trường chuẩn bị 1 bình (1cốc) nước uống cá nhân để đảm bảo uống nước 1 cốc/1em.

                   - Cha mẹ học sinh đỗ xe ngoài cổng trường, giữ khoảng cách ít nhất 1m với các CMHS khác khi đưa và đón con tại cổng trường.

                  Nhận được thông báo kính mong quý Cha mẹ học sinh nhắc nhở học sinh đi học trở lại đúng thời gian và thực hiện nghiêm túc công tác phòng dịch vì sức khỏe chung cho mọi người. Trân trọng cảm ơn!.

 Nơi nhận:                                                                                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

- Đài truyền thanh xã Hương Chữ;                                                                                                                                            (Đã ký)

- Wesbite trường;

- Lưu: VT.                                                                                                  

                                                                                                Đặng Thị Trường Giang

                                                                                               

Số lượt xem : 25

Các tin khác