''

Ngày 27 tháng 05 năm 2020

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 17:38 30/03/2020  

THÔNG BÁO

PHÒNG GD&ĐT TH  HƯƠNG TRÀ

TRƯỜNG TH SỐ 2 HƯƠNG CHỮ

 
   

 


Số:   /THHC2

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 


Hương Chữ, ngày 30 tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v cho học sinh tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch Covid -19

            

           Kính gửi: CBGVNV, học sinh  và quý bậc phụ huynh trường Tiểu học Số 2 Hương Chữ.

           Thực hiện Công văn số 562/SGDĐT-VP ngày 28/3/2020 về việc  học sinh tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19;

           Thực hiện Công văn Số 160 /PGDĐT ngày 28/3/2020 về việc  học sinh tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19.

           Trường Tiểu học Số 2 Hương Chữ thông báo đến CBGVNV, học sinh  và quý bậc phụ huynh của trường những nội dung sau:

           1. Tiếp tục cho học sinh của trường được nghỉ học đến hết ngày 12/4/2020. Trong thời gian nghỉ học, các em chú ý giữ gìn sức khỏe, tránh tiếp xúc và tập trung nơi đông người để tránh lây lan dịch bệnh. Tích cực tự học và học online theo khung giờ trường đã thông báo.

           2. CBGVNV tích cực phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tham gia trực trường và làm vệ sinh trường, lớp theo sự phân công của hiệu trưởng.  Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhận thức đầy đủ và thực hiện đúng các quy trình về vệ sinh phòng dịch, khai báo y tế; không tham gia các hoạt động tụ tập nhiều người, không tiếp xúc những nơi công cộng, không ra đường khi không cần thiết, . . .CBGV thường xuyên liên hệ với PHHS để kiểm tra việc tự học và học online của học sinh. Chủ động ra phiếu bài tập giao cho học sinh của lớp mình. Nắm tình hình học tập của học sinh cũng như sự tham gia quản lý của phụ huynh khi học sinh học tập tại nhà.

          3. Đề nghị quý bậc PHHS chăm sóc và theo dõi sức khỏe của học sinh. Chủ động liên lạc với GVCN để nhận phiếu học tập cho con em mình tự học ở nhà. Quản lý tốt việc học tập của con em ở nhà.

          Nhận được thông báo này, yêu cầu CBGVNV, học sinh và PHHS phối hợp thực hiện./.

                       Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Số 2 Hương Chữ  kính báo cáo./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD & ĐT Hương Trà;

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                        Đặng Thị Trường Giang

       

Số lượt xem : 80

Các tin khác