''

Ngày 27 tháng 05 năm 2020

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 20:35 12/04/2020  

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP TỤC CHO HỌC SINH NGHỈ HỌC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID -19

PHÒNG GD&ĐT TH  HƯƠNG TRÀ

TRƯỜNG TH SỐ 2 HƯƠNG CHỮ

 
   

 

Số:   /THHC2

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 

Hương Chữ, ngày 12 tháng 04 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v cho học sinh tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch Covid -19

            

           Kính gửi: CBGVNV, học sinh  và quý bậc phụ huynh trường Tiểu học Số 2 Hương Chữ.

           Thực hiện Công văn số 637/SGDĐT-VP ngày 11/4/2020 về việc  học sinh tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19;

           Thực hiện Công văn Số 194/PGDĐT ngày 11/4/2020 về việc  học sinh tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19.

           Trường Tiểu học Số 2 Hương Chữ thông báo đến CBGVNV, học sinh  và quý bậc phụ huynh của trường những nội dung sau:

           1. Tiếp tục cho học sinh của trường được nghỉ học đến hết ngày 19/4/2020. Trong thời gian nghỉ học, các em chú ý giữ gìn sức khỏe, tránh tiếp xúc và tập trung nơi đông người để tránh lây lan dịch bệnh. Tích cực tự học và học online theo khung giờ trường đã thông báo.

           2. CBGVNV tích cực phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tham gia trực trường và làm vệ sinh trường, lớp theo sự phân công của hiệu trưởng.  Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhận thức đầy đủ và thực hiện đúng các quy trình về vệ sinh phòng dịch, khai báo y tế; không tham gia các hoạt động tụ tập nhiều người, không tiếp xúc những nơi công cộng, không ra đường khi không cần thiết, . . .CBGV thường xuyên liên hệ với PHHS để kiểm tra việc tự học và học online của học sinh. Chủ động ra phiếu bài tập giao cho học sinh của lớp mình. Nắm tình hình học tập của học sinh cũng như sự tham gia quản lý của phụ huynh khi học sinh học tập tại nhà.

          3. Đề nghị quý bậc PHHS chăm sóc và theo dõi sức khỏe của học sinh. Chủ động liên lạc với GVCN để nhận phiếu học tập cho con em mình tự học ở nhà. Quản lý tốt việc học tập của con em ở nhà.

          Nhà trường rất vui lòng nhận được những video của giáo viên và phụ huynh gửi về trường về việc học tập của học sinh.

          Nhận được thông báo này, yêu cầu CBGVNV, học sinh và PHHS phối hợp thực hiện./.

                       Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Số 2 Hương Chữ  kính báo cáo./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD & ĐT Hương Trà;

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

         Đặng Thị Trường Giang

       

PHÒNG GD & ĐT  HƯƠNG TRÀ        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH SỐ 2 HƯƠNG CHỮ                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              

               Số: / KH-THHC2                        HươngChữ , ngày 6 tháng 04  năm 2020

 

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện dạy học trên truyền hình, Internet,… và giao bài tập

trong thời gian học sinh nghỉ học phòng chống dịch Covid 19

       

       

            Căn cứ vào Hướng dẫn số 1061/BGDĐT-GDTrH ngày 25/3/2020 của Bộ GD&ĐT V/v hướng dẫn dạy học qua Internet, trên truyền hình đối với cơ sở GDPT, cơ sở GDTX trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì Covid-19 năm học 2019 – 2020;

Căn cứ Công văn số 1125/ BGDĐT-GDTH  ngày 31/3/2020 về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II, năm học 2019 -2020;

          Căn cứ công văn số 597/SGDĐT-GDTH ngày 06 tháng 4 năm 2020 về việc Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học HKII và tổ chức dạy học trên truyền hình, Sở phối hợp với đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế (TRT) tổ chức dạy học 2 môn Toán và Tiếng Việt dành cho học sinh đang học lớp 5 qua đài truyền hình.

Trường Tiểu học Số 2 Hương Chữ  xây dựng Kế hoạch tổ chức dạy học, ôn tập qua Internet, trên truyền hình cho học sinh trong thời gian nghỉ do dịch bệnh Covid – 19 của đơn vị như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích

          - Giúp học sinh được học theo chương trình giáo dục phổ thông trong thời gian nghỉ học ở trường để phòng chống Covid-19. Đảm bảo được sức khỏe cho cả người học cũng như người dạy, học sinh yên tâm ở nhà học tập không phải đến trường trong mùa dịch.

          - Phát triển năng lực tự học của học sinh và nâng cao kỹ năng tổ chức dạy học qua Internet của giáo viên.

         - Tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường và gia đình trong việc tổ chức, hỗ trợ học sinh trong học tập.

        - Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học theo hướng tiếp cận cuộc cách mạng công nghệ 4.0.

2. Yêu cầu

          - Đối với giáo viên: Phải có kỹ năng xây dựng và lựa chọn học liệu; tích cực ứng dụng CNTT vào quá trình dạy học; sử dụng cơ bản thành thạo các ứng dụng, phần mềm dạy học đã được tập huấn.  Sắp xếp chương trình, xây dựng nội dung bài học theo hướng tinh gọn; các tổ chuyên môn chọn bài giảng…và lựa chọn phương tiện công cụ CNTT phù hợp đánh giá đối với học sinh đảm bảo dạy học đạt hiệu quả.

          - Đối với học sinh: Phải có tài khoản trên Google, Facebook hoặc Zalo; máy tính hoặc điện thoại thông minh kết nối Internet; tham gia học tập và hoàn thành làm bài kiểm tra đầy đủ theo hướng dẫn của giáo viên.

          Trường hợp đặc biệt, học sinh không có máy tính hoặc điện thoại thông minh hoặc không có điều kiện kết nối Internet thì giáo viên hướng dẫn học sinh tự học trên sách giáo khoa và giáo viên kiểm tra bài bằng cách trao đổi với phụ huynh học sinh qua Smats.

         - Đối với Cha mẹ học sinh: Chuẩn bị các điều kiện cơ bản cho con em mình học trực tuyến; giám sát, hỗ trợ quá trình học của con mình; phối hợp, hướng dẫn con em mình hoàn thành các yêu cầu của giáo viên.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG HỌC

          1. Đối tượng: Học sinh từ lớp 1 đến lớp 5, trường Tiểu học Số 2 Hương Chữ, năm học 2019-2020.

2. Nội dung: Áp dụng trong việc ôn tập kiến thức, học nội dung kiến thức mới và kiểm tra, đánh giá học sinh theo Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

III. THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC DẠY

1. Thời gian

- Từ ngày 06/4/2020 đến ngày 08/4/2020: Giáo viên hướng dẫn cách vào học trực tuyến cho học sinh và cha mẹ học sinh; Ôn tập các kiến thức cần thiết cho học sinh; Chuẩn bị nội dung bài dạy áp dụng trong thời gian tiếp theo.

- Từ ngày 09/4/2020: GV thực hiện dạy bài mới (từ tuần 22, các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh) theo thời khóa biểu của nhà trường.

- Thời gian cụ thể trong mỗi ngày dạy: Do giáo viên chủ nhiệm thống nhất với cha mẹ học sinh để phối hợp thực hiện (Báo cáo và đăng ký thời gian cụ thể với BGH nhà trường).

2. Hình thức dạy học

- Dạy học tương tác trực tuyến qua Internet, kết hợp phần giao bài tập và kiểm tra đánh giá qua zalo, facebook…

- Giao phiếu bài tập qua Facebook, qua Zalo và từ lớp 1 đến lớp 4.

- Đến trường hoặc nhà đến tận nhà cho học sinh giao phiếu bài tập cho học sinh. ( Các em không liên lạc được qua zalo, facebook)

3. Thời gian biểu

- Đối với GVCN và học sinh lớp 1,2,3 và 4: Sáng thứ hai hằng tuần giao phiếu bài tập, thống nhất với HS và PHHS lịch học. Thứ sáu hằng tuần báo cáo với BGH.

- Đối với GVCN và học sinh lớp 5:

+ Học trên Internet theo khung giờ quy định.

+ Lịch học trên kênh TRT cụ thể:

Thời gian phát sóng Môn Tên chủ đề / bài

Thời gian phát sóng Môn Tên chủ đề / bài

Thời gian phát sóng Môn Tên chủ đề / bài

Thời gian phát sóng từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 4 năm 2020

Lúc 16h10 ngày 13 / 4 / 2020

Tiếng việt 5

Tập đọc: Lập làng giữ biển và hướng dẫn tự học bài Cao Bằng

Lúc 16h10 ngày 14 / 4 / 2020

Toán 5

Diện tích xung quanh và Diện tich toàn phần hình hộp chữ nhật, hình lập phương.

Lúc 16h10 ngày 15 / 4 / 2020

Tiếng việt 5

Chính tả: (Nghe viết) Hà Nội-Luyện tập viết hoa tên người, tên địa lý Việt Nam

Lúc 16h10 ngày 16 4 / 2020

Toán 5

Thể tích của một hình, giới thiệu đơn vị đo thể tích cm3 , dm3 , m 3 .

Thời gian phát sóng từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 4 năm 2020

Lúc 16h10 ngày 20 / 4 / 2020

Tiếng việt 5

LT&C: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ.

Lúc 16h10 ngày 21 / 4 / 2020

Toán 5

Thể tích hình hộp chữ nhật, hình lập phương.

Lúc 16h10 ngày 22 / 4 / 2020

Tiếng việt 5

Tập làm văn: Ôn tập văn kể chuyện

Lúc 16h10 ngày 23 / 4 / 2020

Toán 5

Cộng, trừ số đo thời gian

IV. YÊU CẦU VỀ BÀI HỌC  

- Được xây dựng theo chương trình giáo dục phổ thông theo các quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm sách giáo khoa, bài giảng, tài liệu, học liệu, câu hỏi, bài tập để tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.

- Bảo đảm tính khoa học, sư phạm, phù hợp với đối tượng học sinh.

- Được tổ chuyên môn thống nhất trước khi chuyển tải tới học sinh.

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

Trong quá trình tổ chức dạy học qua Internet, giáo viên trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh thông qua các bài kiểm tra trên Zalo, Gmail cho phù hợp, bảo đảm công bằng, khách quan, trung thực và linh hoạt.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với lãnh đạo nhà trường

- Nghiên cứu văn bản chỉ đạo các cấp, xây dựng kế hoạch và chỉ đạo triển khai các hoạt động. Xây dựng kế hoạch Dạy học trực tuyến, phối hợp với công ty FPI tạo tài khoản miễn phí cho nhà trường thông qua website https://vio.edu. Kịp thời truyển tải các nội dung chỉ đạo, điều chỉnh các hoạt động cho phù hợp với thực tiễn; thực hiện gửi báo cáo về PGD theo đúng yêu cầu.

- Xây dựng kế hoạch dạy học, chỉ đạo và hỗ trợ giáo viên thực hiện.

- Kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở, động viên các giáo viên tích cực đổi mới, ứng dụng CNTT có hiệu quả.

-  Sử dụng Website, Facebook hoặc Zalo để thông tin đến cha mẹ học sinh và học sinh phương án dạy học trực tuyến của nhà trường trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường để phòng dịch Covid-19.

2. Đối với tổ chuyên môn

- Xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến của tổ gửi Ban giám hiệu duyệt vào ngày 6/4/2020.

- Tổ chức rà soát chương trình, thống nhất nội dung và hình thức dạy học phù hợp với đối tượng học sinh theo từng tuần (lưu ý phần giảm tải).

- Triển khai tích cực việc đổi mới PPDH, ứng dụng CNTT trong dạy học. Hỗ trợ, chia sẻ về mặt chuyên môn giữa các thành viên.

- Kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở, động viên các giáo viên tích cực đổi mới, ứng dụng CNTT có hiệu quả. 

3. Đối với giáo viên chủ nhiệm và giáo viên hỗ trợ kỹ thuật

- Tích cực, chủ động, tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ ứng dụng CNTT; thực hiện cơ bản thành thạo các phần mềm, ứng dụng đã tập huấn để góp phần nâng cao kỹ năng sử dụng CNTT và chất lượng dạy học.

- Thực hiện tốt các quy định, kế hoạch của tổ chuyên môn và nhà trường.

- Liên hệ với phụ huynh học sinh thông báo kế hoạch triển khai tổ chức dạy học, ôn tập qua Internet, trên truyền hình cho học sinh trong thời gian nghỉ do dịch bệnh Covid -19 của nhà trường cho phụ huynh biết để nhắc nhở và quản lý con em tham gia tự học, tự ôn tập.

- Nắm chắc tình hình và điều kiện học tập ở nhà của từng học sinh lớp chủ nhiệm (không liên lạc được, học sinh không có các trang bị học tập như máy tính có kết nối Internet, các thiết bị thông minh, TV…) vận động phụ huynh tích cực phối hợp với nhà trường trong việc nhắc nhở, quản lý con em học tập trực tuyến theo TKB.

- Xây dựng và lựa chọn học liệu; cách sử dụng công cụ hoặc dịch vụ công nghệ thông tin để tổ chức dạy học qua Internet. Triển khai các nội dung, các mạch kiến thức có thể lựa chọn các dạng bài khác nhau cho phù hợp với học sinh lớp mình; động viên, khích lệ HS tự giác, tích cực trong hoạt động học tập; nhận phản hồi từ HS, PHHS và báo cáo kịp thời về tổ chuyên môn hoặc BGH; nắm bắt số lượng học sinh tham gia học tập, vận dụng linh hoạt các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học nhằm đảm bảo chất lượng, hiệu quả việc dạy học.

- Quan tâm đến những học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, báo cáo cụ thể từng trường hợp với nhà trường để có biện pháp hỗ trợ các em học tập.

- Kiểm tra, đánh giá mức độ nắm vững kiến thức đã học qua Internet khi học sinh đi học trở lại; tổ chức ôn tập, bổ sung, củng cố kiến thức cho học sinh trước khi dạy các bài học tiếp theo trong chương trình. 

- Giáo viên Tin học: Có trách nhiệm nghiên cứu việc dạy học trực tuyến trên website https://olm.vn/ và tập huấn cho toàn thể GV trong nhà trường; quản trị kỹ thuật hệ thống công nghệ thông tin để hỗ trợ giáo viên tổ chức dạy học; sử dụng các công cụ công nghệ thông tin để hỗ trợ cả giáo viên và học sinh, phụ huynh khi cần thiết;

- Giáo viên dạy Tiếng Anh: Hướng dẫn cha mẹ học sinh đăng ký vào trang edupia.vn - Tiếng Anh online hàng đầu cho học sinh tiểu học. Đang được miễn phí tháng 4 và tháng 5 năm 2020 cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 5.

- Giáo viên Thể dục: Quay clip về dạy học các động tác của bài thể dục phát triển chung gủi vào zalo nhóm của các lớp cho học sinh tự tập.

- Giáo viên Âm nhạc: Quay clip về dạy học các bài hát gửi vào zalo nhóm của các lớp cho học sinh tập học hát.

- Giáo viên Mĩ thuật:  Hướng dẫn học sinh vẽ tranh theo chủ đề phòng chống dịch covid-19.

- Giáo viên chủ nhiệm lớp: Tổ chức cho HS tham gia học tập, kiểm tra, điểm danh học sinh trong từng tiết học; phối hợp chặt chẽ với giáo viên dạy và hỗ trợ giáo viên dạy trong công tác quản lí lớp học; chủ động phối hợp với CMHS, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học tập cũng như quản lí học sinh .

Trên đây là Kế hoạch dạy học trực tuyến qua Internet của trường Tiểu học Số 2 Hương Chữ, trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc báo cáo lại Ban giám hiệu nhà trường và bộ phận kĩ thuật để kip thời điều chỉnh và thực hiện có hiệu quả./.

Nơi nhận:   

- CBQL,GV,NV,CMHS;

- Lưu: VT.

           HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

                Đặng Thị Trường Giang         

 

 

         

Số lượt xem : 69

Các tin khác